bəhərlilik

bəhərlilik
is.
1. Məhsulluluq.
2. Xeyirlilik, səmərəlilik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ərlilik — is. Əri olan qadının hal və vəziyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxərlilik — is. 1. Arvadın eyni zamanda bir neçə əri olmasından ibarət nikah forması (bəzi tayfalarda); poliandriya. 2. Eyni zamanda bir neçə əri olma (bəzi tayfalarda) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyərlilik — is. Dəyərli şeyin hal və keyfiyyəti; qiymətlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikiərlilik — is. Eyni zamanda iki əri olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kədərlilik — is. Kədərli adamın hal və vəziyyəti; qüssəlilik, qəmlilik, dərdlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsərlilik — is. 1. Kəsərli olma; itilik. Baltanın kəsərliliyi. 2. məc. Təsir, güc, kəskinlik. Sözün kəsərliliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xətərlilik — is. Qorxulu, təhlükəli olma, xətər gətirmə; təhlükəlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəhərlilik — is. Zəhərli şeyin halı, keyfiyyəti, xassəsi, zəhərləmə qabiliyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərlilik — is. Zərli şeyin xassəsi, keyfiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərərlilik — is. Zərərli şeyin xassəsi, keyfiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”